sâmbătă, 20 noiembrie 2010

CARTE

Doresc să vă anunţ că a fost editată prima mea carte.
Având titlul ATINGEREA UNUI IDEAL-LITERAŢII DIN PERIOADA DINASTIEI CHINEZE TANG, aceasta îşi propune să demonstreze că, într-o perioadă a istoriei, China a atins idealul unei dezvoltări nemaiîntâlnite până atunci, iar acest fapt s-a datorat, într-o foarte mare măsură, existenţei în administraţia imperiului a unor oameni cu o minte sclipitoare, cu un spirit liber, cu o cultură vastă şi cunoştinţe aprofundate în diferite domenii. Aceştia oameni au fost funcţionarii-literaţi care, ei înşişi, au atins un ideal socio-uman şi artistic şi au rămas un ideal dorit atât de contemporani cât şi de posteritate.

joi, 11 noiembrie 2010

TOT CONFUCIUS

       Confucius priveşte etica şi teoria politică într-o strânsă legătură. Principele (conducătorul) este pentru supuşi ceea ce este un părinte pentru copii, este omul exemplar care, îmbinând toate calităţile, devine mandatat moral să conducă poporul. El se impune prin bunătate şi omenie, şi nu prin forţă, pedepse sau porunci.
      Pornind de la aceste considerente, Marele Maestru stabileşte o ordine a priorităţilor în guvernare. Întrebat ce este guvernarea, el răspunde că aceasta înseamnă să asiguri hrana, armele, iar poporul să fie plin de incredere. În cazul în care principele nu le poate asigura pe toate trei, Confucius consideră că se poate lipsi mai întâi de arme, apoi de hrană, dar niciodată de încrederea poporului.

vineri, 5 noiembrie 2010

TRECÂND DE LA O CIVILIZAŢIE LA ALTA

Deoarece educaţia reprezintă un subiect de actualitate, m-am gândit la un fragment din cartea care va apare în curând, având o tema privind istoria culturală a Chinei:

“Ideile revoluţionare ale lui Confucius se răsfrâng şi asupra sistemului de educaţie. Punând accentul pe studiu, ca singurul în măsură să diferenţieze oamenii a căror natură eminamente bună îi apropie şi singura cale de urmat pentru perfecţionarea continuă a omului, el priveşte pentru prima dată fiinţa umană în întregul ei. Învăţătura este aceea care îi egalizează pe oameni, prin ea toate categoriile sociale, oamenii bogaţi şi săraci, se situează pe aceeaşi treaptă. A studia este o necesitate a fiecăruia, înveţi pentru tine însuţi, pentru a te cizela şi a deveni om adevărat. Confucius spune: „e greu să găseşti un om să fi învăţat timp de trei ani şi să nu-şi fi făcut planuri de a ajunge dregător”.Oamenii găsesc o satisfacţie interioară studiind, nu caută prin aceasta prestigiu sau apreciere şi nu se supără dacă meritul nu le este recunoscut. Învăţătura se însuşeşte de om şi se împărtăşeşte altora. Scopul practic al educaţiei este formarea omului superior pe plan moral care să-şi servească comunitatea pe plan politic. El trebuie să se implice în guvernare pentru binele celor din jurul său”.

Ar fi multe de discutat pornind de la aceste randuri!!!!